JobPuket.com - ศูนย์รวม งานภูเก็ต

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต

 
 
พบงานทั้งสิ้น 105 ตำแหน่ง จาก 41 บริษัท รวมทั้งสิ้น 318 อัตรารับ

61. SOFIWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ดูแล จัดการระบบ E-commerce /Social media/ Graphic Design
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
62. FINANCE MANAGER (ผู้จัดการการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนการเงิน ติดตามหนี้ และชำระเงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
63. ACCOUNTING SPECIALIST MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นุทนและบัญชีทั่วไป,วางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
64. FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เช็คความครบถ้วนของเอกสาร รับวางบิลและจ่ายเช็คืบันทึกการตัดจ่ายเงิน (AP) บันทึกรายการบัญชี จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำ Invoice ใบเสร็จรับเงิน
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
65. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลระบบมลพิษทั้งหมดของโรงงาน
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
66. QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
67. ADMINISTRATOR (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานธุรการความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบริษัทฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
68. PRODUCTION SUPERVISOR(หัวหน้างานฝ่ายผลิต) จำนวน 2 อัตรา ** ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
69. FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนและควบคุมงานโครงการระบบโครงสร้างต่างๆ ของโรงงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และระบบการซ่อมบำรุง
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
70. ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี) จำนวน 2 อัตรา **ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ, บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายงานภาษี ให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
71. FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เช็คความครบถ้วนของเอกสาร, รับวางบิลและจ่ายเช็ค บันทึกการตัดจ่ายเงิน(AP), บันทึกรายการบัญชี จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, จัดทำ INVOICE, ใบเสร็จรับเงิน
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
72. MARKETING OFFICER/ TRADER จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
73. HUMAN RESOURCE OFFICER(เจ้าหน้าที่บุคคล) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อสื่อโฆษณา รวบรวมใบสมัคร ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฏิบัติงาน
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
74. พนักงานPart-timeด่วนมาก---สาขาภูเก็ต เป็นรายวัน450- 500 ต่อวัน

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด

เงินเดือน 1,000 - 10,000 ฿

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
23 กุมภาพันธ์ 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
75. พนักงาน (PC) ขายและแนะนำสินค้าประจำ โฮมโปร ภูเก็ต (ถลาง) ด่วน

advance intelligent service

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.แนะนำสินค้าและขายสินค้าในห้าง โฮมโปร สาขานั้นๆ 2.ประจำแผนก อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ABB 3.ดูแลสต๊อกและสินค้าภายในสาขาที่ได้รับผิดชอบ 4.เพิ่มยอดขาย วางแผนการขาย 5.สร้างความสัมพัทธ์อันดี ระหว่าง ลูกค้ากับบริษัท
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
76. Sales Executive (ร้านตัวแทนจำหน่าย หรือร้านผ้าม่าน) ประจำภาคใต้ (จ.ภูเก็ต)

บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - วางแผนและบริหารการขายกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย หรือร้านผ้าม่าน ตลอดจนการหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลรับผิดชอบและให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สรุปและจัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย
28 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
77. ตำแหน่ง Visual Merchandize แบรนด์ MNG-SHE สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต

บริษัท เซ็นทรัล เทรดดิ้ง จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
78. พนักงานขาย (Sales Executive)

บริษัท เดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ขายอสังหาริมทรัพย์
20 มีนาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
79. Retail Area Manager (Based in Phuket) โทร081-4222013คุณเจฟ

Wine Connection Co.,Ltd.

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน Responsibilites : 1.Monitor 5-6 retail shops, ensure company standard is maintained 2.Perform shop visit checklist - able to spot problems and give guideline to solve 3.Recruit, train, evaluate shop staffs 4.Inventory control 5.Leads team to achieve company's goals
16 กรกฎาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
80. ฝ่ายประสานงานโครงการ(Operation Co-Ordinator)

บริษัท เดอะบีช ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ประสานงานด้านเอกสารขออนุญาตสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ
26 มีนาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 

 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 
 

.