JobPuket.com - ศูนย์รวม งานภูเก็ต

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต

 
 
พบงานทั้งสิ้น 115 ตำแหน่ง จาก 38 บริษัท รวมทั้งสิ้น 331 อัตรารับ

61. ++++หัวหน้าช่างเทคนิค/ช่างเทคนิค (คอนโดมิเนียม) ประจำโครงการบ้านไม้ขาว ภูเก็ต++++ด่วนด่วน !!! สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ทุกวันอังคาร 10.00-12.00 น.

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค สระว่ายน้ำ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบวิศวกรรมประจำคอนโดมิเนียม
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
62. ผู้จัดการอาคาร สาขาภูเก็ต ด่วน

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแล จัดการบริหารงานด้านอาคารชุด ทั้งหมด งานด้านเอกสาร บัญชี งานบริการอื่นๆ
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
63. เจ้าหน้าที่การตลาด(ภูเก็ต)ด่วนด่วน !!! สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ทุกวันจันทร์ 10.00-12.00 น.

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ดูแลสือโฆษณาประชาสัมพันธ์ วางแผนการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์
30 เมษายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
64. ช่างระบบไฟฟ้า/ช่างระบบประปา-สุขาภิบาล

D-TOPS ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.

เงินเดือน 10,000 - 18,000 ฿

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด D-Top Engineering And Supply Co., Ltd. ออกแบบและติดตั้ง: ระบบไฟฟ้า-สื่อสาร, ระบบสุขภิบาล
30 พฤษภาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
65. ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์(Sales/Resale/Leasing) (English/Chinese Speaking) สาขาภูเก็ต ด่วนด่วน !!! สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ทุกวันจันทร์ 10.00-12.00 น.

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแล บริหารงานด้านงานเช่า ห้องพัก ดูแลตรวจเช็คห้องพักให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
66. หัวหน้าช่าง/โฟร์แมน (ไฟฟ้า ประปา) ภูเก็ต

D-TOPS ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.

เงินเดือน 15,000 - 18,000 ฿

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประปา ในโครงการที่ได้รับมอบหมาย
27 พฤษภาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
67. ผู้ช่วยช่าง (ไฟฟ้า ประปา ช่างเชื่อม) ภูเก็ต

D-TOPS ENGINEERING AND SUPPLY CO.,LTD.

เงินเดือน 9,000 - 12,000 ฿

จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน เป็นผู้ช่วย หัวหน้าช่าง / โฟร์แมน ในการออกหน้างานโครงการต่างๆๆ
30 พฤษภาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
68. Research&Development Chemical

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
69. ASSISTANT E – COMMERCE MANAGER

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
70. Research&Development Executive Assistant

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
71. ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน (MANAGER INTERNAL AUDIT )

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนและตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพกระบวนการปฎิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาถึงการดำเนินงาน การบัญชี การเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ , สื่อสารรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง เพื่อคงไว้ซึ่งระดับการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง และพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
72. ผู้จัดการสารสนเทศ(SOFTWARE SPECIALIST MANAGER)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผน ดูแล ควบคุมจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง ดูแล เซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
73. PERSONAL MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
74. SOFIWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ดูแล จัดการระบบ E-commerce /Social media/ Graphic Design
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
75. FINANCE MANAGER (ผู้จัดการการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนการเงิน ติดตามหนี้ และชำระเงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
76. ACCOUNTING SPECIALIST MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นุทนและบัญชีทั่วไป,วางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
77. FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เช็คความครบถ้วนของเอกสาร รับวางบิลและจ่ายเช็คืบันทึกการตัดจ่ายเงิน (AP) บันทึกรายการบัญชี จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำ Invoice ใบเสร็จรับเงิน
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
78. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลระบบมลพิษทั้งหมดของโรงงาน
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
79. QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
80. ADMINISTRATOR (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานธุรการความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบริษัทฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น
30 มิถุนายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 

 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 
 

.