JobPuket.com - ศูนย์รวม งานภูเก็ต

 

หน้าแรก

เขียนใบสมัครงาน

ลงโฆษณางาน

ค้นหาใบสมัครงาน

งานภูเก็ต หางานภูเก็ต สมัครงานภูเก็ต

 
 
พบงานทั้งสิ้น 110 ตำแหน่ง จาก 38 บริษัท รวมทั้งสิ้น 339 อัตรารับ

61. PERSONAL MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายบุคคล)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาฝึกอบรม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรเหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงานกับองค์กร
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
62. SOFIWARE SPECIALIST (เจ้าหน้าที่สารสนเทศ SOFTWARE)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ดูแล จัดการระบบ E-commerce /Social media/ Graphic Design
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
63. FINANCE MANAGER (ผู้จัดการการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนการเงิน ติดตามหนี้ และชำระเงิน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินและบริหารเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
64. ACCOUNTING SPECIALIST MANAGER (ผู้จัดการบัญชี)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน วางแผนงานและควบคุมการจัดทำบัญชีต้นุทนและบัญชีทั่วไป,วางแผนการตรวจสอบระบบงานภายในบริษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงจุดที่มีความเสี่ยงของบริษัทรวมถึงการประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อให้ระบบการบริหารงานภายในมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
65. FINANCIAL SUPERVISOR (หัวหน้าแผนกการเงิน)**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เช็คความครบถ้วนของเอกสาร รับวางบิลและจ่ายเช็คืบันทึกการตัดจ่ายเงิน (AP) บันทึกรายการบัญชี จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำ Invoice ใบเสร็จรับเงิน
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
66. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลระบบมลพิษทั้งหมดของโรงงาน
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
67. QUALITY CONTROLLER (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
68. ADMINISTRATOR (เจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน งานธุรการความเรียบร้อยและความปลอดภัยของบริษัทฯ งานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
69. PRODUCTION SUPERVISOR(หัวหน้างานฝ่ายผลิต) จำนวน 2 อัตรา ** ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ควบคุมการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
70. FACTORY ENGINEER (วิศวกรโรงงาน) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน วางแผนและควบคุมงานโครงการระบบโครงสร้างต่างๆ ของโรงงานตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และระบบการซ่อมบำรุง
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
71. ACCOUNTING OFFICER (เจ้าหน้าที่บัญชี) จำนวน 2 อัตรา **ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ, บันทึกบัญชี และตรวจสอบรายงานภาษี ให้ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
72. FINANCIAL OFFICER (เจ้าหน้าที่การเงิน) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน เช็คความครบถ้วนของเอกสาร, รับวางบิลและจ่ายเช็ค บันทึกการตัดจ่ายเงิน(AP), บันทึกรายการบัญชี จัดทำหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย, จัดทำ INVOICE, ใบเสร็จรับเงิน
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
73. MARKETING OFFICER/ TRADER จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
74. HUMAN RESOURCE OFFICER(เจ้าหน้าที่บุคคล) จำนวน 2 อัตรา**ด่วนมาก**

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบการสรรหา ติดต่อสื่อโฆษณา รวบรวมใบสมัคร ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆ จัดเตรียมการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ผลการทดลองงาน รวมทั้งเอกสารใบลาของผู้ปฏิบัติงาน
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
75. พนักงานขาย กระเป๋าเดินทาง ประจำโรบินสันจังซีลอน

บริษัท บลูไลท์อุตสาหกรรม จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ขายกระเป๋าเดินทาง ประจำโรบินสันจังซีลอน
5 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
76. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา(ภูเก็ต) 20k per month

Thailand Pool Tables

เงินเดือน 20,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. Assist the Branch Manager in increasing profit, sales, , drive/promote products, expand markets and controlling operating expenses by ensuring upkeep of store and equipment. 2. Support the Branch Manager in recruiting, hiring, and training of Team Members, including new hire training, orientation, certification, and development. 3. Assists the Branch Manager with providing a strong leadership presence and control in store, while ensuring that all customers receive good service and quality products 4. Consistently creates a welcoming environment for the customer by greeting and assisting; as well as quickly responding to customer inquiries and needs 5. Deal with any enquiries and complaints and monitor customer service 6. Performs all duties as directed by supervisor
27 กันยายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
77. พนักงาน (PC) ขายและแนะนำสินค้าประจำ โฮมโปร ภูเก็ต (ถลาง) ด่วน

advance intelligent service

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1.แนะนำสินค้าและขายสินค้าในห้าง โฮมโปร สาขานั้นๆ 2.ประจำแผนก อุปกรณ์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ABB 3.ดูแลสต๊อกและสินค้าภายในสาขาที่ได้รับผิดชอบ 4.เพิ่มยอดขาย วางแผนการขาย 5.สร้างความสัมพัทธ์อันดี ระหว่าง ลูกค้ากับบริษัท
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
78. ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ซ่อมโทรศัพท์มือถือ สาขา ภูเก็ต

บริษัท สามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 12,000 - 18,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
21 กันยายน 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
79. HR Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

Millennium Auto

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities) Recruitment 1. วางแผนและควบคุมอัตรากำลังคน 2. ค้นหาผู้สมัคร รับสมัคร พร้อมทั้งสัมภาษณ์ร่วมกับฝ่ายต้นสังกัด 3. ติดตามเรื่องการประเมินผลทดลองงานและเสนอเพื่อขออนุมัติบรรจุพนักงาน 4. ทำการสัมภาษณ์พนักงานลาออก 5. ติดต่อและประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างช่วงด้านแรงงาน Payroll & Employee Data 1. ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดการจัดทำเงินเดือนทั้งหมด พร้อมทั้งเสนอเพื่อขออนุมัติ 2. ตรวจสอบรายงานประกันสังคม, ภงด 1, ภงด 1ก, กองทุนเงินทดแทน พร้อมทั้งเสนอเพื่อขออนุมัติ 3. ตรวจสอบข้อมูลการปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส และการประเมินผลประจำปี 4. กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการทำเงินเดือน 5. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำเงินเดือน Employee Relations and Administration 1. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน ประกาศ คำสั่ง 2. ควบคุมดูแล แม่บ้าน และรปภ. พร้อมทั้งประสานกับบริษัทผู้รับจ้าง 3. ประสานงานกับบริษัท ประกันสุขภาพหมู่ ประกันอุบัติเหตุหมู่ หรือตัวแทน 4. ขออนุมัติ และดูแลการตรวจสุขภาพประจำปีทั้งพนักงานและผู้บริหาร 5. สร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ นำเที่ยว หรืออื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในหมู่พนักงาน 6. ตรวจสอบการขอเงินเบิกเงินประกันอุปกรณ์สำนักงานคืนของพนักงานลาออก พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อขออนุมัติ 7. ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
6 พฤษภาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 
80. ผู้จัดการอาคาร(คอนโดมิเนียม) ประโครงการภูเก็ต ด่วน สัมภาษณ์ รู้ผลทันที ที่สำนักงานภูเก็ต ทุกวันพุธและศุกร์ 09.00-12.00 ด่วนมาก

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน - ควบคุมดูแล บริหารงานอาคาร ที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย - รักษาและควบคุมกฎระเบียบส่วนกลางต่างๆ - ช่วยประสานงาน แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าผู้พักอาศัยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
13 ตุลาคม 2558

จังหวัด : ภูเก็ต

 

 

Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 
 

.